Category: Pendidikan Islam Anak Usia Dini

0

PIAUD Observasi ke RAUDHATUL ATHFAL AL-MISBAH

Padangsidimpuan, 28 November 2019. Sebagai jurusan termuda di IAIN Padangsidimpuan, Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) melakukan observasi ke RA AL-MISBAH Padangsidimpuan. kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan bagaimana mengajar dan mendidik anak usia ini....