HMJ Tadris Matematika FTIK IAIN Padangsidimpuan bekerjasama dengan Al-Misbah Medan akan melaksanakan:

“Olimpiade Matematika Se-Kota Padangsidimpuan 2021”

Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Waktu dan Tempat Pendaftaran: 25 Oktober – 17 November 2021 di Koordinator masing-masing sekolah

Pelaksanaan: Minggu, 21 November 2021

Contact Person:

  1. Dr. Suparni, S.Si.,M.Pd : 081363584168
  2. Jauhari (SMA)                 : 081269976635
  3.  Badawi (SMP)                 : 082360311303
  4.  Rina (SD)                         : 085359217671

\